Betalingen

Tandartspraktijk  Van Baaren heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Voor u houdt dit in dat wij voor u de kosten voor de tandheelkundige behandeling bij de zorgverzekeraar declareren. Daar hoeft u helemaal niets voor te doen!
Ook het komende jaar zal dit weer vervolg krijgen.

Afhankelijk van het pakket dat u als cliënt heeft gekozen, krijgt u van uw verzekeraar een factuur waarop uw eigen bijdrage staat vermeld. Voor behandelingen uit de basisverzekering krijgt u vanzelfsprekend geen rekening. U hoeft bij tandartspraktijk Van Baaren dus nooit uw financiële bijdrage aan de balie te voldoen.

Vanaf januari 2018 heeft de NZA verplicht gesteld dat wij een lijst kunnen aanbieden waarop de kosten worden vermeld van de meest voorkomende tandtechnische kosten die u kunt tegen komen in geval van een kroon, brug of prothese.
Deze lijst is te verkrijgen op verzoek per brief, mail of rechtstreeks aan de balie.
Wij geven trouwens toch al begrotingen in geval van kosten aan tandtechniek zodat u niet voor verrassingen komt te staan.