CV

Het tandheelkundig team, onder leiding van Drs. R. E.  van Baaren,  bestaat uit drie personen en heeft een grondige opleiding en ruime ervaring. Door de nadruk te leggen op teamwork, kwaliteit en door patiëntgericht te handelen wordt een optimale tandheelkundige verzorging voor u gerealiseerd.

Dolf van Baaren heeft ruim een kwart eeuw ervaring in de tandheelkunde en bekleedt diverse sociale en tandheelkundige functies:

 • Gediplomeerd tandheelkundige sinds januari 1987  behaald aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam;
 • Opening tandartspraktijk Dolf van Baaren op 19 november 1990;
 • Voorzitter Studieclub der Rotterdamse Tandartsen Vereniging van 1995 tot mei 2011;
 • Bestuurslid Wetenschappelijk Tandheelkundige Arbeid tot februari 2013
 • Bestuurslid Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) tot medio 2014.;
 • Secretaris KwaliteitsRegister van praktiserende Tandartsen (KRT) tot februari 2013
  Lid Studieclub der RTV.
  Bestuurslid accreditatie- en registratiecommissie van KRT
  KRT-geregistreerd